Dokumenti

Statut

Statut Dječjeg vrtića Žabac – pročišćeni tekst

Planovi i izvješća

2017

Godišnji plan i program – DV Žabac – 2017-2018

Godišnje izvješće – DV Žabac – 2016-2017

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 173/03) i Odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 144/10).

Obavijest o ostvarivanju prava na pristup nformacijama
Zahtjev za pristup informacijama

2017

ZPPI Godišnje izvješće / pdf ZPPI Godišnje izvješće / csv

 

Zakonski propisi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški_standard_predškolskog_odgoja_i_naobrazbe

 

Obrasci

Zahtjev za upis DV Žabac

Obrasci za sufinanciranju redovitog programa u vjerskim i privatnim predškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu 2018

 

Natječaji

 

Kontakti

A Srednjaci 7, 10000 Zagreb
T 01 5531 400
E info@vrticzabac.hr