Dokumenti

HAMAG-BICRO

Opći akti

Odluka o osnivanju
Odluka o izmjeni odluke o osnivanju
Statut pročišćeni tekst 2013.

Planovi i izvješća

2022/2023

zabac izvjesce 2021-2022

DV Zabac plan 2022-2023

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 173/03) i Odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 144/10).

Obavijest o ostvarivanju prava na pristup nformacijama
Zahtjev za pristup informacijama

2022

Godisnje_izvjesce ZPPI

 

Zakonski propisi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški_standard_predškolskog_odgoja_i_naobrazbe

 

Obrasci

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ ŽABAC

ZABAC OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR – JASLICE I VRTIĆ

Obrasci za sufinanciranju redovitog programa u vjerskim i privatnim predskolskim ustanovama u Gradu Zagrebu 2023

Natječaji

PR_1875278.doc